Έντιμος Κλέφτης

Ολοκληρώστε την κράτησή σας


  • Ταινία: Έντιμος Κλέφτης


Χρήσιμες πληροφορίες

  • Για να ισχύει η κράτησή σας, θα πρέπει η παραλαβή του εισιτηρίου σας να πραγματοποιηθεί 1 ώρα πριν την προβλεπόμενη έναρξη.
  • Σε περίπτωση ματαίωσης ή μεταφοράς ημερομηνίας εκδήλωσης, η ευθύνη μας περιορίζεται σε ήδη εκδοθέντα εισιτήρια ιδίας παραγωγής (εξαιρούνται οι εξωτερικές παραγωγές).
  • Η δυνατότητα κράτησης προσφέρεται στους πελάτες μας δωρεάν. Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη προσέλευση σας, ιδιαίτερα σε δημοφιλή θεάματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αγοράστε τα εισιτήρια σας απευθείας από τα ταμεία μας.
  • Τα 3-D γυαλιά παρέχονται στο κοινό για συγκεκριμένη στερεοσκοπική προβολή και επιστρέφονται μετά το πέρας αυτής. Το προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους ασφαλείας, να μην επιτρέπει την είσοδο σε περιπτώσεις που αφορούν τυχόν περιορισμούς στη χρήση τους.