Μηνύσεις για παράνομες πράξεις των αιρετών & υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου καταθέτει εντός των ημερών η διοίκηση του Τεχνόπολις

Μηνύσεις για παράνομες πράξεις των αιρετών & υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου καταθέτει εντός των ημερών η διοίκηση του Τεχνόπολις

 

Τους τελευταίους μήνες και αφού «έστειλαν» την μπάλα (απόφαση ΣτΕ) στην «εξέδρα» σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, οι κατ’ εξακολούθηση παρανομούντες αιρετοί του Δήμου Ηρακλείου, υπάλληλοι της πολεοδομίας και «νομικής» υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου καθώς και υπάλληλοι του ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου, δεν ξέρουν πλέον τι να σκεφθούν και ποιες επιπλέον παράνομες πράξεις – διαδικασίες να μεθοδεύσουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους παρανόμως αδειοδοτηθέντες.

Ενισχύουν την παραπληροφόρηση στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αδιαφορώντας για την καταστροφή που έχουν επιβάλλει επί μια 8ετία στην «Τεχνόπολις» ΑΕ και χωρίς να αναλογισθούν τις ευθύνες τους έναντι του Νόμου αλλά και του Δήμου.

Οι πράξεις τους το τελευταίο 10μηνο δεν έχουν λογική εξήγηση για τον λόγο ότι:

Α) Γνωρίζουν το αυτονόητο, ότι η διοίκηση (Δήμος) ή συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ) δεν έχουν εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κρίνουν πολεοδομικά ζητήματα τα οποία έχουν κριθεί από το δικαστήριο.

Ο Δήμος και το ΣΥΠΟΘΑ έθεσαν παρανόμως τους εαυτούς τους και τις υπηρεσίες τους πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου, περιέφεραν την υπόθεση μας σε υπηρεσίες των Αθηνών, οι οποίες δεν είχαν εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κρίνουν το θέμα της σφράγισης.

Το ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου) με το από 13.5.2015 σχετικά με την εφαρμογή της ΣτΕ 2738/2014 έγγραφο του διατυπώνει ότι «… εν προκειμένω, το παράνομο της χρήσης και η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στη σφράγιση αυτής έχει κριθεί αμετάκλητα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση τήρησης από την αρχή της διαδικασίας σφράγισης, όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αρ. 44242/2361/17-4/25-5-1989 ΚΥΑ (έκδοση απόφασης υποβολή και κρίση ενστάσεων) ούτε βεβαίως αναστολής εκτέλεσης της σφράγισης επειδή μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη στα κριθέντα με την 2738/2014 απόφαση του ΣτΕ.». (δείτε συνημμένο έγγραφο ΥΠΑΠΕΝ)

Επέλεξαν αυτή την τακτική για να δώσουν επιπλέον χρόνο στο παράνομο πολυσινεμά της Odeon στο Τάλως για να εξακολουθεί να λειτουργεί εις βάρος του Τεχνόπολις.

Β) Σε ότι αφορά την δήθεν ένταξη στον ν. 4178/2013 των κινηματογράφων της odeon στο Τάλως, ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του γνωρίζουν ότι:

α) Ο ιδιοκτήτης των κινηματογράφων κ. Κ. Χούμπαυλης έκανε την δήλωση ένταξης στον ν. 4178/2013 μετά την έκδοση της απόφασης σφράγισης του ΣτΕ επικαλούμενος ψευδή στοιχεία, τάχα «ανακληθείσα οικοδομική άδεια», προκειμένου το ηλεκτρονικό σύστημα να δεχθεί τη φόρμα δήλωσης, διότι άλλως θα την απέρριπτε.

β) Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΓΠΣ 1988, ΓΠΣ 2003) με χρήση γης Γενική Κατοικία.

γ) Η εκδοθείσα για την «Δομική Ακινήτων» οικοδομική άδεια 169/2004 και οι μετέπειτα αναθεωρήσεις της δεν έχουν ανακληθεί, όπως ρητά αναφέρεται στο με αριθ. πρωτ. 145600/23.9.2014 έγγραφο σχετ. (1) της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Το ΣτΕ διέταξε τη σφράγιση των παράνομων χρήσεων και έδωσε την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να εγκαταστήσει στον χώρο που καταλαμβάνουν οι κινηματογράφοι χρήση που να ανταποκρίνεται στην χρήση γης Γενικής Κατοικίας όπως π.χ. διοικητικές υπηρεσίες, καταστήματα, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα κλπ.

Γ) Ο ιδιοκτήτης των κινηματογράφων, καθώς και η πολεοδομία αλλά και το ΣΥΠΟΘΑ, γνωρίζουν πολύ καλά ότι

– Ο ν. 4178/2013 ο οποίος εξεδόθη ένα χρόνο πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ 2738/2014, προβλέπει την υπαγωγή σε αυτόν αυθαίρετων κτιρίων και χρήσεων, αλλά εξαιρεί ρητά τις χρήσεις που δεν επιτρέπονταν ούτε κατά το χρόνο της εγκατάστασης τους ούτε κατά τον χρόνο της δήλωσης υπαγωγής, όπως οι πολυκινηματογράφοι στο Τάλως.

Εξάλλου, οι Δικαστές στο ΣτΕ γνώριζαν τον νόμο όταν ένα χρόνο μετά εξέδωσαν την 2738/2014 απόφαση σφράγισης των παράνομων χρήσεων.

– Η αρμόδια διεύθυνση της πολεοδομίας Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, με την με αριθ. πρωτ. 175539/5.1.2015 σχετ. (2) έγγραφη εισήγηση της στο ΣΥΠΟΘΑ μετά την με αριθ. πρωτ. 175539/20.11.2014 σχετ. (3) προσφυγή του Τεχνόπολις κατά της με αριθ. 2673064/6.10.2014 σχετ. (4) ανακριβούς δήλωσης του ιδιοκτήτη των πολυκινηματογράφων στο Τάλως εισηγείται ότι «… θεωρούμε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι υπαγωγής στον ν. 4178/2013».

Ο Δήμος μέχρι σήμερα, δέκα (10) μήνες μετά την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ προσπαθεί πανικόβλητος να προωθήσει την μια μετά την άλλη παράνομη και καταχρηστική διαδικασία για να μη σφραγίσει.

Τους τίθεται το ερώτημα:

  • Γιατί δεν εφαρμόζετε τον ΝΟΜΟ?
  • Γιατί διασύρετε τον Δήμο στα μάτια των δημοτών της πόλης?
  • Γιατί δημιουργείτε επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις με τις κατ’ εξακολούθηση παράνομες πράξεις σας στον Δήμο?
  • Γιατί εξακολουθείτε προκλητικά να μεροληπτείτε εις βάρος του «Τεχνόπολις»? δεν σας αρκούν τα 8 χρόνια οικονομικής και ηθικής καταστροφής που προκαλέσατε?

Το ΣΥΠΟΘΑ δεν έχει εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κατευθύνει ή να υπαγορεύει διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ δηλαδή την σφράγιση, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και ο Δήμος και το ΣΥΠΟΘΑ.

Οι παράνομες προτροπές του ΣΥΠΟΘΑ, όπως διατυπώνονται στην τελευταία φράση του κειμένου του πρακτικού «… ο δήμος να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ με βάση το προβλεπόμενο που ισχύει σήμερα θεσμικό πλαίσιο», διατυπώθηκαν εσκεμμένα καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας του, για να δημιουργήσουν έρεισμα για επιπλέον παράνομα «παιχνίδια» και καθυστερήσεις.

Η αρμοδιότητα του ΣΥΠΟΘΑ περιορίζεται στην εξέταση των ενστάσεων Τάλως και στην αποδοχή ή απόρριψη τους. Πέραν τούτου ουδεμία άλλη αρμοδιότητα έχει για την παροχή οδηγιών και παροτρύνσεων.

Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν και αυτό που απομένει είναι η εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ.

Πού αποσκοπεί ο κ. Μαυράκης αναφέροντας το «ισχύον θεσμικό πλαίσιο»? αλλά και το «προβλεπόμενο»? Έχει μπερδέψει τα λεγόμενα του? αμφίβολο…

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Το Νομικό πλαίσιο το οποίο έλαβε υπ’ όψη του το δικαστήριο και εξέδωσε την απόφαση 2738/2014 για την σφράγιση είναι εκείνο που διέπει τις χρήσεις γης «γενικής κατοικίας» για την πολεοδομική ενότητα 13 «Καμίνια», οι οποίες προβλέπονται στα εγκεκριμένα ΓΠΣ του 1988 και του ΓΠΣ του 2003. Όταν αλλάξει το ΓΠΣ του 2003 και τυχόν αλλάξουν οι χρήσεις γης τότε μόνο θα έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίο εξεδόθη η ως άνω απόφαση του ΣτΕ.

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα είναι αυτό που ίσχυε όταν εξεδόθη η απόφαση 2738/2014 του ΣτΕ και θα ισχύει μέχρι να αλλάξει το ΓΠΣ του 2003.

Αυτό το γνωρίζουν αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και ΣΥΠΟΘΑ.

Ας αφήσουν τα ανίερα και παράνομα παιχνίδια τους και να εφαρμόσουν τον Νόμο.

Η απόφαση 2738/2014 του ΣτΕ δεν τελεί υπό την κρίση τους (Δήμος και ΣΥΠΟΘΑ).

Οι κατ’ εξακολούθηση παράνομες πράξεις τους και οι μεθοδεύσεις τους θα κριθούν αρμοδίως, μετά τις μηνύσεις που θα κατατεθούν από τη Διοίκηση της Τεχνόπολις ΑΕ.

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των Δικαιωμάτων μας.

συνημμένα αρχεία (σε υπερσύνδεση):

Τέσσερα (4) σχετικά έγγραφα και Εξώδικη Δήλωση – Αίτηση