Skip to main content

Νέα


Ευκαιρίες καριέρας στο Τεχνόπολις – θέσεις εργασίας στα cafe & τους κιν/φους του Τεχνόπολις

Ευκαιρίες καριέρας στο Τεχνόπολις – θέσεις εργασίας στα cafe & τους κιν/φους του Τεχνόπολις

Το Τεχνόπολις σας προσκαλεί να γίνετε μέλος του μεγαλύτερου ομίλου κινηματογράφων του Ηρακλείου.

Αναζητούμε δημιουργικούς και αφοσιωμένους συνεργάτες που θα συμβάλουν στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρομε σε σταθερή σχέση απασχόλησης.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

  1. Κοπέλες για μπουφέ-παρασκευή ροφημάτων για τα καταστήματα καφέ και ζελατερί του Τεχνόπολις.
  2. Κοπέλες για το ταμείο και το κυλικείο των κινηματογράφων του Τεχνόπολις.

Πληροφορίες εντός του Τεχνόπολις ή αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: [email protected]


Καταγγελία-Παρέμβαση του Τεχνόπολις για το “ΣΟΑΠ” του Δ. Ηρακλείου

Καταγγελία-Παρέμβαση του Τεχνόπολις για το “ΣΟΑΠ” του Δ. Ηρακλείου

Καταγγελία-Παρέμβαση (αρ. πρωτ. Δ. Ηρακλείου 63599/10 Ιουνίου 2016)

  1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνόπολις Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφ. Παπανδρέου αρ. 116 και εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Της κοινωνίας αστικού δικαίου με την  επωνυμία «Βιτσέντζος Κορνάρος Σ. και Ι. Τσαγκαράκης Κοινωνία Αστικού Δικαίου» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Μαλικούτη αρ.18-20 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Σε ότι αφορά για τις παράνομες και καταχρηστικές διαδικασίες μεθόδευσης και προώθησης Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) στον Δήμο Ηρακλείου.

Με το με αρ. πρωτ. 55520/25.5.2016 έγγραφο της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκπόνησης ΣΟΑΠ διαβιβάζει το πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής της 1ης φάσης της μελέτης εκπόνησης ΣΟΑΠ του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Με το αρ. πρωτ. 550/26.5.2016 γίνεται παραλαβή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, παρά την κατατεθείσα αυθημερόν ένσταση μου για εξέταση της μελέτης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να έχομε ενημέρωση.

Στον πρόλογο της ως άνω μελέτης και στην (σελ. 8 §1) αυτής, η μελετήτρια «Αστική Διαχείριση ΑΕ» αναφέρει: Πρόλογος (… Ο Δήμος Ηρακλείου με την 368/2015/8 Ιουνίου 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. 2)) εγκρίνει την εκπόνηση ΣΟΑΠ.

Στην ως άνω απόφαση 368/8 Ιουν. 2015 ψευδώς αναφέρεται (σελ. 8 §1) «… Η εκπόνηση ΣΟΑΠ στο Δήμο Ηρακλείου προβλέπεται από το υπό έγκριση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας».

Η Περιφέρεια, έβγαλε εκτός του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το ως άνω ΣΟΑΠ με την υπ’ αρ. 75/2015 απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου (σελ. 82, 83 κ 84 της 75/2015 Απόφασης του Περ. Συμβουλίου).

Στις παρατηρήσεις του το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν προωθεί την ένταξη του ΣΟΑΠ διότι κρίνει (3* σελ. 84 της 75/2015 Αποφ. ΠΣ) στο (σχετ. 3) σχολιασμός: Οι προϋπολογισμοί των μελετών ΣΟΑΠ κ’ ΠΕΧΠ είναι πάρα πολύ μεγάλοι για μια Περιφέρεια σαν την Κρήτη που δεν έχει ολοκληρώσει τον Χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο ΤΧΣ και ΕΧΣ

Ψευδής ο ισχυρισμός ότι δήθεν προβλέπεται στο υπό έγκριση Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο.

Η «Αστική Διαχείριση ΑΕ» αλλά και ο Δήμος, αναφέρονται γενικά στην εφαρμογή του αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 για το ΣΟΑΠ του δήμου και

Προσπερνούν την Ενότητα 1 §2 του αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 όπου ξεκάθαρα ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ΣΟΑΠ να εκτελούνται εντός εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ.
Παράνομα προωθείται το ΣΟΑΠ καθόσον στην (σελ. 142) της κατατεθήσεις μελέτης προβλέπονται στις ήδη υφιστάμενες από το ΓΠΣ 2003 χρήσεις Γενικής Κατοικίας, αλλαγές οι οποίες θα επιβαρύνουν το περιβάλλον σε περιοχές όπως (ΠΕ 13) Καμίνια με πολεοδομικό κεκτημένο την Γενική Κατοικία και την (ΠΕ 1) Αγία Τριάδα με ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό παλιάς πόλης και αρχαιολογικής περιοχής.

Η Καταγγελία και η Παρέμβαση μας:

Αφορά την ΠΕ 13 (Καμίνια) και την ΠΕ 1 (Αγία Τριάδα) για τις οποίες έχω έννομο συμφέρον παρέμβασης και για τις οποίες η μελετήτρια κα Λαγουδάκη στην παρουσίαση της είπε ότι θα είναι οι πρώτες εκ των 16 ΠΕ που προωθούνται.

Οι ως άνω πολεοδομικές ενότητες είναι δυο (2) εκ των δεκαέξι (16) Πολεοδομικών Ενοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται εντός των ορίων ΣΟΑΠ (Πρόλογος σελ. 4 πινάκ. (σχετ. 6)) όπου παρεμπιπτόντως αναφέρεται ότι εντός του συγκεκριμένου ΣΟΑΠ εντάσσονται και οι ζώνες προστασίας Α και Β του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσσού (ρώτησαν το ΥΠΠΟ??)!!

1. Για την ΠΕ 13 (Καμίνια)

α._ Έχει εκπονηθεί το α’ ΓΠΣ το 1988 με την υπ’ αρ. 26968/1271/29.3.1988 απόφαση το οποίο αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε από το β’ ΓΠΣ το 2003 με την 26882/3.7.2003 απόφαση.

Οι χρήσεις γης για την ΠΕ 13 (Καμίνια) είναι Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το ΠΔ/23.3.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.1987) ενώ ορίζονται μεμονωμένα χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου δεξιά και αριστερά της λεωφ. 62 Μαρτύρων και σε βάθος 1/οικοδομικού τετραγώνου καθώς επίσης και βορείως του παραλιακού οδικού άξονα χρήσεις γης Τουρισμός Αναψυχή.

β._ Για την ΠΕ 13 (Καμίνια) με το ισχύον ΓΠΣ 2003 το οποίο δημοσιεύθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 2742/1999, έγινε ειδική ανάπλαση και εξέλιξη έργων για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (διάνοιξη παραλιακού μετώπου και βασικού περιφερειακού δικτύου διασύνδεσης με Αρχαιολογικό χώρο Κνωσσού, Μίνωος κλπ) και

2. Για την ΠΕ 1 (Αγ. Τριάδα)

Η οποία είναι περιοχή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπου μετά από αρκετά χρόνια (10-15), κατάφερε να αποκτήσει Ρυμοτομικό Σχέδιο στις 21.5.2015 για το οποίο γίνεται προσπάθεια από την παρούσα μελέτη να ανατραπεί αφού επιχειρούνται αλλαγές χρήσεων γης που επιβαρύνουν το περιβάλλον (σελ. 142 σχετ. 7) σε μια περιοχή με αρχαιολογικά μνημεία.

Γενικά Χαρακτηριστικά της μελέτης εκπόνησης ΣΟΑΠ.

1._ Για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να προβλέπονται για κάθε περιοχή και περιγράφονται στην με αριθ. 18150/24.4.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χρησιμοποιήθηκαν:

α._ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας (ΕΛΣΤΑΤ) της προηγούμενης δεκαετίας 2001-2011 τα οποία είναι αναχρονιστικά, ψευδή και πλασματικά σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα 15 χρόνια μετά και με χωρίς συγκριτική ανάλυση μεταξύ των 16 ΠΕ.

β._ Τα στοιχεία αυτά προφανώς έτυχαν επεξεργασίας από την μελετήτρια διότι όπως αναφέρεται στους πίνακες αναφοράς περιεχομένων, εμπεριέχονται στοιχεία σε στήλες περιεχομένου (Περιοχή ΒΑΑ και Περιοχή ΣΟΑΠ) τα οποία ίσως να προέρχονται από προσωπική εκτίμηση της μελετήτριας και ως εκ τούτου, είναι αμφιβόλου και αναληθούς παράθεσης αν ληφθεί υπ’ όψιν ο μεγάλος και διαφοροποιημένος αριθμός των ΠΕ (16 στον αριθμό) ή μήπως είχε προβλεφθεί η εκπόνηση ΣΟΑΠ από το 2001;

Η ως άνω διαδικασία, εμφανίζεται σε όλο το εύρος της μελέτης και αποτελεί Στατιστικό Σφάλμα το οποίο καθιστά αναξιόπιστη την μελέτη σε όλο της το εύρος αλλά και αναχρονιστική.

2._ Η μελέτη, εκτείνεται σε πεδία με εύρος ΣΟΑΠ που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και του ΥΠΕΝ (βλέπε σελ. 35-71 της μελέτης).

3._ Αναφέρεται στον Καταστατικό Χάρτη 14/Δήμων της Κρήτης, γεγονός που δεν έχει σχέση με το υπό μελέτη ΣΟΑΠ, ούτε παραθέτονται στοιχεία τα οποία να ασκούν επιρροή (σελ. 72-75).

4._ Γίνεται εκτενής αναφορά στο Κοινωνικό Έργο του Δήμου (σελ. 76-88) αόριστα, χωρίς πεδίο σύγκρισης.

5._ Αναφέρει ψευδή στοιχεία στον πίνακα για την ΠΕ 13 Καμίνια αναφέρει στην στήλη (Κατηγορία περιοχής-«Παλαιό σχέδιο εκτός τειχών») ενώ είναι σε ισχύ το ΓΠΣ 2003 (σελ. 92 μελέτης)!

6._ Στον Πίνακα Υφιστάμενο Πολεοδομικό Καθεστώς (σελ. 96 μελ.) αναφέρονται ψευδή στοιχεία για τον Ν. 4269/14, ο οποίος έχει καταργηθεί και δεν ισχύει από 27 Μαΐου 2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016)!

Ο ως άνω νόμος δεν ισχύει ούτε για την ΠΕ 1 (Αγία Τριάδα). Ψευδής ο ισχυρισμός και χωρίς νομική υπόσταση (της σελ. 96 μελέτης).

7._ Αναφέρεται σε προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2000-2015 άνευ λόγου. (σελ. 107)

8._ Σε παρεμβάσεις στον Αγροτικό χώρο (σελ. 112) στο Κλίμα κ’ Αλλαγή (2001-2011) (σελ. 114-125)-θέματα που αφορούν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

9._ Σε ότι αφορά τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό εισηγείται αόριστα αλλαγές για ένα ανύπαρκτο σε σχεδιασμό ΣΟΑΠ (σελ. 142/μελέτης), ο δε Πολεοδομικός Σχεδιασμός ανήκει στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Το Αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 στην Ενότητα 1 §1 θέτει το πλαίσιο του αυστηρού ορισμού ανάπτυξης των ΣΟΑΠ.

Στην §2 της ως άνω ενότητας 1 ορίζεται ότι «… Με τα παραπάνω σχέδια (ΣΟΑΠ) επιδιώκεται ειδικότερα η εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων βελτίωση των υποδομών κλπ…». Ορίζεται δηλ. αυστηρά ότι μόνον εντός των εγκεκριμένων πλαισίων και κατευθύνσεων του ΓΠΣ μπορούν να αναπτύσσονται τα ΣΟΑΠ.

Η μελετήτρια, προτείνει αλλαγές χρήσεων χωρίς προσδιορισμό με σκοπό:

1. Να προκαταλάβει την τυχόν αναθεώρηση του ΓΠΣ από το Υπουργείο σε μια περιοχή με τόσο μεγάλο εύρος ΣΟΑΠ και σε ότι αφορά την ΠΕ 13 Καμίνια με πολεοδομικό κεκτημένο την Γενική Κατοικία (ΓΠΣ 1988, ΓΠΣ 2003) για δε την ΠΕ 1 Αγ. Τριάδα περιοχή με Ειδική Πολεοδομική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

2. Επιχειρείται δια του «ΣΟΑΠ», με δόλο, αόριστα, περιστασιακά και αδιευκρίνιστα, να προωθηθούν παράνομα χρήσεις γης με περισσότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον, εν αγνοία του Υπουργείου ΥΠΕΝ με σκοπό να προκαταλάβουν την απόφασή του για αναθεώρηση του ΓΠΣ ακόμα και για περιοχές Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

3. Επιχειρείται δια του «ΣΟΑΠ» να παράσχουν νομιμοφάνεια και μανδύα νομιμότητας στον υπό σφράγιση πολυκινηματογράφο «Τάλως» (σχετ. 8, 9 κ’ 10) έγγραφα της πολεοδομίας, αρνούμενοι να εφαρμόσουν την 2738/2014 απόφαση του ΣτΕ και έγγραφα των προϊσταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για τους ως άνω λόγους:

Η κατατεθείσα μελέτη εκπόνησης ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι στο σύνολο της Αναξιόπιστη, εμπεριέχει Στατιστικά Σφάλματα και Ανακρίβειες, δεν τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες και πρέπει να απορριφθεί.

Αφού καταρτισθεί τυχόν νέο ΓΠΣ από το ΥΠΕΝ και ληφθούν υπ’ όψιν οι ζώνες και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μπορεί να προχωρήσει νόμιμα πλέον το όποιο ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου.

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των δικαιωμάτων μας.

O νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών

Στυλιανός N. Τσαγκαράκης

Για το ως άνω «ΣΟΑΠ», έχει κατατεθεί με το αρ. πρωτ. Δ. Ηρακλείου 63599/10 Ιουνίου 2016 η καταγγελία με τα σχετικά αυτής έγγραφα.


Μηνύσεις για παράνομες πράξεις των αιρετών & υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου καταθέτει εντός των ημερών η διοίκηση του Τεχνόπολις

Μηνύσεις για παράνομες πράξεις των αιρετών & υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου καταθέτει εντός των ημερών η διοίκηση του Τεχνόπολις

 

Τους τελευταίους μήνες και αφού «έστειλαν» την μπάλα (απόφαση ΣτΕ) στην «εξέδρα» σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, οι κατ’ εξακολούθηση παρανομούντες αιρετοί του Δήμου Ηρακλείου, υπάλληλοι της πολεοδομίας και «νομικής» υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου καθώς και υπάλληλοι του ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου, δεν ξέρουν πλέον τι να σκεφθούν και ποιες επιπλέον παράνομες πράξεις – διαδικασίες να μεθοδεύσουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους παρανόμως αδειοδοτηθέντες.

Ενισχύουν την παραπληροφόρηση στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αδιαφορώντας για την καταστροφή που έχουν επιβάλλει επί μια 8ετία στην «Τεχνόπολις» ΑΕ και χωρίς να αναλογισθούν τις ευθύνες τους έναντι του Νόμου αλλά και του Δήμου.

Οι πράξεις τους το τελευταίο 10μηνο δεν έχουν λογική εξήγηση για τον λόγο ότι:

Α) Γνωρίζουν το αυτονόητο, ότι η διοίκηση (Δήμος) ή συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ) δεν έχουν εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κρίνουν πολεοδομικά ζητήματα τα οποία έχουν κριθεί από το δικαστήριο.

Ο Δήμος και το ΣΥΠΟΘΑ έθεσαν παρανόμως τους εαυτούς τους και τις υπηρεσίες τους πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου, περιέφεραν την υπόθεση μας σε υπηρεσίες των Αθηνών, οι οποίες δεν είχαν εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κρίνουν το θέμα της σφράγισης.

Το ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου) με το από 13.5.2015 σχετικά με την εφαρμογή της ΣτΕ 2738/2014 έγγραφο του διατυπώνει ότι «… εν προκειμένω, το παράνομο της χρήσης και η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στη σφράγιση αυτής έχει κριθεί αμετάκλητα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση τήρησης από την αρχή της διαδικασίας σφράγισης, όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αρ. 44242/2361/17-4/25-5-1989 ΚΥΑ (έκδοση απόφασης υποβολή και κρίση ενστάσεων) ούτε βεβαίως αναστολής εκτέλεσης της σφράγισης επειδή μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη στα κριθέντα με την 2738/2014 απόφαση του ΣτΕ.». (δείτε συνημμένο έγγραφο ΥΠΑΠΕΝ)

Επέλεξαν αυτή την τακτική για να δώσουν επιπλέον χρόνο στο παράνομο πολυσινεμά της Odeon στο Τάλως για να εξακολουθεί να λειτουργεί εις βάρος του Τεχνόπολις.

Β) Σε ότι αφορά την δήθεν ένταξη στον ν. 4178/2013 των κινηματογράφων της odeon στο Τάλως, ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του γνωρίζουν ότι:

α) Ο ιδιοκτήτης των κινηματογράφων κ. Κ. Χούμπαυλης έκανε την δήλωση ένταξης στον ν. 4178/2013 μετά την έκδοση της απόφασης σφράγισης του ΣτΕ επικαλούμενος ψευδή στοιχεία, τάχα «ανακληθείσα οικοδομική άδεια», προκειμένου το ηλεκτρονικό σύστημα να δεχθεί τη φόρμα δήλωσης, διότι άλλως θα την απέρριπτε.

β) Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΓΠΣ 1988, ΓΠΣ 2003) με χρήση γης Γενική Κατοικία.

γ) Η εκδοθείσα για την «Δομική Ακινήτων» οικοδομική άδεια 169/2004 και οι μετέπειτα αναθεωρήσεις της δεν έχουν ανακληθεί, όπως ρητά αναφέρεται στο με αριθ. πρωτ. 145600/23.9.2014 έγγραφο σχετ. (1) της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Το ΣτΕ διέταξε τη σφράγιση των παράνομων χρήσεων και έδωσε την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να εγκαταστήσει στον χώρο που καταλαμβάνουν οι κινηματογράφοι χρήση που να ανταποκρίνεται στην χρήση γης Γενικής Κατοικίας όπως π.χ. διοικητικές υπηρεσίες, καταστήματα, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα κλπ.

Γ) Ο ιδιοκτήτης των κινηματογράφων, καθώς και η πολεοδομία αλλά και το ΣΥΠΟΘΑ, γνωρίζουν πολύ καλά ότι

– Ο ν. 4178/2013 ο οποίος εξεδόθη ένα χρόνο πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ 2738/2014, προβλέπει την υπαγωγή σε αυτόν αυθαίρετων κτιρίων και χρήσεων, αλλά εξαιρεί ρητά τις χρήσεις που δεν επιτρέπονταν ούτε κατά το χρόνο της εγκατάστασης τους ούτε κατά τον χρόνο της δήλωσης υπαγωγής, όπως οι πολυκινηματογράφοι στο Τάλως.

Εξάλλου, οι Δικαστές στο ΣτΕ γνώριζαν τον νόμο όταν ένα χρόνο μετά εξέδωσαν την 2738/2014 απόφαση σφράγισης των παράνομων χρήσεων.

– Η αρμόδια διεύθυνση της πολεοδομίας Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, με την με αριθ. πρωτ. 175539/5.1.2015 σχετ. (2) έγγραφη εισήγηση της στο ΣΥΠΟΘΑ μετά την με αριθ. πρωτ. 175539/20.11.2014 σχετ. (3) προσφυγή του Τεχνόπολις κατά της με αριθ. 2673064/6.10.2014 σχετ. (4) ανακριβούς δήλωσης του ιδιοκτήτη των πολυκινηματογράφων στο Τάλως εισηγείται ότι «… θεωρούμε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι υπαγωγής στον ν. 4178/2013».

Ο Δήμος μέχρι σήμερα, δέκα (10) μήνες μετά την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ προσπαθεί πανικόβλητος να προωθήσει την μια μετά την άλλη παράνομη και καταχρηστική διαδικασία για να μη σφραγίσει.

Τους τίθεται το ερώτημα:

  • Γιατί δεν εφαρμόζετε τον ΝΟΜΟ?
  • Γιατί διασύρετε τον Δήμο στα μάτια των δημοτών της πόλης?
  • Γιατί δημιουργείτε επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις με τις κατ’ εξακολούθηση παράνομες πράξεις σας στον Δήμο?
  • Γιατί εξακολουθείτε προκλητικά να μεροληπτείτε εις βάρος του «Τεχνόπολις»? δεν σας αρκούν τα 8 χρόνια οικονομικής και ηθικής καταστροφής που προκαλέσατε?

Το ΣΥΠΟΘΑ δεν έχει εξουσιοδότηση εκ του νόμου να κατευθύνει ή να υπαγορεύει διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ δηλαδή την σφράγιση, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και ο Δήμος και το ΣΥΠΟΘΑ.

Οι παράνομες προτροπές του ΣΥΠΟΘΑ, όπως διατυπώνονται στην τελευταία φράση του κειμένου του πρακτικού «… ο δήμος να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ με βάση το προβλεπόμενο που ισχύει σήμερα θεσμικό πλαίσιο», διατυπώθηκαν εσκεμμένα καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας του, για να δημιουργήσουν έρεισμα για επιπλέον παράνομα «παιχνίδια» και καθυστερήσεις.

Η αρμοδιότητα του ΣΥΠΟΘΑ περιορίζεται στην εξέταση των ενστάσεων Τάλως και στην αποδοχή ή απόρριψη τους. Πέραν τούτου ουδεμία άλλη αρμοδιότητα έχει για την παροχή οδηγιών και παροτρύνσεων.

Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν και αυτό που απομένει είναι η εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ.

Πού αποσκοπεί ο κ. Μαυράκης αναφέροντας το «ισχύον θεσμικό πλαίσιο»? αλλά και το «προβλεπόμενο»? Έχει μπερδέψει τα λεγόμενα του? αμφίβολο…

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Το Νομικό πλαίσιο το οποίο έλαβε υπ’ όψη του το δικαστήριο και εξέδωσε την απόφαση 2738/2014 για την σφράγιση είναι εκείνο που διέπει τις χρήσεις γης «γενικής κατοικίας» για την πολεοδομική ενότητα 13 «Καμίνια», οι οποίες προβλέπονται στα εγκεκριμένα ΓΠΣ του 1988 και του ΓΠΣ του 2003. Όταν αλλάξει το ΓΠΣ του 2003 και τυχόν αλλάξουν οι χρήσεις γης τότε μόνο θα έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίο εξεδόθη η ως άνω απόφαση του ΣτΕ.

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα είναι αυτό που ίσχυε όταν εξεδόθη η απόφαση 2738/2014 του ΣτΕ και θα ισχύει μέχρι να αλλάξει το ΓΠΣ του 2003.

Αυτό το γνωρίζουν αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και ΣΥΠΟΘΑ.

Ας αφήσουν τα ανίερα και παράνομα παιχνίδια τους και να εφαρμόσουν τον Νόμο.

Η απόφαση 2738/2014 του ΣτΕ δεν τελεί υπό την κρίση τους (Δήμος και ΣΥΠΟΘΑ).

Οι κατ’ εξακολούθηση παράνομες πράξεις τους και οι μεθοδεύσεις τους θα κριθούν αρμοδίως, μετά τις μηνύσεις που θα κατατεθούν από τη Διοίκηση της Τεχνόπολις ΑΕ.

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των Δικαιωμάτων μας.

συνημμένα αρχεία (σε υπερσύνδεση):

Τέσσερα (4) σχετικά έγγραφα και Εξώδικη Δήλωση – Αίτηση


Αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Σ/λιου του αρ. 2 §2 του Ν3068/02 ΣτΕ για τη μη συμμόρφωση του Δήμου Ηρακλείου κατέθεσε το Τεχνόπολις.

Αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Σ/λιου του αρ. 2 §2 του Ν3068/02 ΣτΕ για τη μη συμμόρφωση του Δήμου Ηρακλείου κατέθεσε το Τεχνόπολις.

Δείτε την αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του αρθρ. 2 παρ. 2 του Ν. 3068/2002 του ΣτΕ.

Αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την βεβαίωση μη συμμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΣΥΠΟΘΑ) με την υπ’ αριθ. 2738/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέθεσαν η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τεχνόπολις» και η κοινωνία αστικού δικαίου με την επωνυμία «Βιτσέντζος Κορνάρος».

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος).

Η υποχρέωση δε αυτή δεν αφορά μόνο το ιδιωτικό συμφέρον των πολιτών που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαφορά, αλλά και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου στην ύπαρξη ευνομούμενης πολιτείας, στο πλαίσιο της διαφάνειας της λειτουργίας του κράτους και της χρηστής διοίκησης.

Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 § 4 του π.δ. 18/1989 για το ΣτΕ, οι Διοικητικές Αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι παραβάτες, εκτός από την δίωξη του άρθρου 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) υπέχουν και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

Σημειώνουμε, ότι η αρμοδιότητα και υποχρέωσή της Διοίκησης να προβεί στην εν λόγω σφράγιση είναι δέσμια, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου της διαδικασίας από τα διοικητικά όργανα και μη δεκτική ενστάσεων ή αντιρρήσεων από ενδιαφερόμενους ή πληττόμενους.

Εξ άλλου, οι ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις που επισείει η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση καταδεικνύουν την έλλειψη άσκησης περαιτέρω ελέγχου από την Διοίκηση και την άμεση υποχρέωσή της να πράξει, ό,τι διατάσσεται με την δικαστική απόφαση.

Στην περίπτωση που η δικαστική απόφαση διαπιστώσει, ότι η Διοίκηση παρανόμως δεν προέβη σε οφειλόμενη κατά το νόμο ενέργεια, όπως εν προκειμένω, διατάσσει την τελευταία να προβεί στην πράξη που παρέλειψε και όχι να ακολουθήσει ευθύς εξαρχής την διατυπωμένη στον νόμο διαδικασία, την οποία εσφαλμένως ή πλημμελώς ή παρά το νόμο ακολούθησε, με αποτέλεσμα να μην πράξει ευθύς εξαρχής ως όφειλε (βλ. Εξώδικη Πρόσκληση-Δήλωση).

Δηλαδή, εν προκειμένω η Διοίκηση, κατόπιν της ακύρωσης της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας με την υπ’ αριθ. 2738/2014 απόφασης του ΣτΕ και της αναπομπής της υπόθεσης σε αυτήν, υποχρεούται να προβεί στην έγκαιρη σφράγιση του συγκροτήματος των πολυκινηματογράφων.

Επειδή είναι προφανές ότι εν προκειμένω οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης-ΣΥΠΟΘΑ Ηρακλείου κωλυσιεργούν σκοπίμως μη εφαρμόζοντας το διοικητικό μέτρο της σφράγισης στο συγκρότημα πολυκινηματογράφων, προφασιζόμενοι αφενός ότι ακολουθούν νόμιμες διαδικασίες και αφετέρου ότι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να πράξουν.

Για τους λόγους αυτούς κατετέθη αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την βεβαίωση μη συμμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΣΥΠΟΘΑ) με την υπ’ αριθ. 2738/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου:

α) να βεβαιωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης

β) να προσδιοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3068/2002 τα χρηματικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε εμάς τους αιτούντες, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την εν λόγω δικαστική απόφαση

γ) να διαβιβαστούν από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου τα σχετικά στοιχεία στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά των υπευθύνων, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ν. 3068/2002 και

δ) να κληθεί εκ νέου η Διοίκηση σε άμεση συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 2738/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Δείτε την αίτηση εδώ.

Δείτε το ιστορικό εδώ.


Οι μεθοδεύσεις της διοίκησης έναντι στην υποχρέωση συμμόρφωσης της προς την ΣτΕ 2738/2014…

Οι μεθοδεύσεις της διοίκησης έναντι στην υποχρέωση συμμόρφωσης της προς την ΣτΕ 2738/2014…

 

Με το από 10 Σεπτεμβρίου 2014 διαβιβαστικό της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου επίσημο αντίγραφο της υπ’ αρ. Απόφασης 2738/2014 αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ η οποία διατάσσει την άμεση σφράγιση του παράνομου πολυκινηματογράφου της odeon Τάλως.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης (Δήμου Ηρακλείου) προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος).

Η υποχρέωση δε αυτή, δεν αφορά μόνο το ιδιωτικό συμφέρον των πολιτών που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαφορά, αλλά και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου στην ύπαρξη ευνομούμενης πολιτείας, στο πλαίσιο της διαφάνειας της λειτουργίας του κράτους και της χρηστής διοίκησης. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 για το ΣτΕ, οι Διοικητικές Αρχές, σε υποχρέωση τους κατά το άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι παραβάτες, εκτός από την δίωξη του άρθρου 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) υπέχουν και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3068/2002, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο, η δε άσκηση κατά το άρθρο αυτό πειθαρχικής δίωξης, προκαλείται και με τη διαβίβαση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των σχετικών στοιχείων από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του προαναφερθέντος νόμου.

Σημειώνουμε ότι η αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου Ηρακλείου να προβεί στην εν λόγω σφράγιση είναι δέσμια, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου της διαδικασίας από τα διοικητικά όργανα και μη δεκτική ενστάσεων ή αντιρρήσεων από ενδιαφερόμενους ή πληττόμενους.

Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν εφαρμόζεται η περιγραφόμενη στην ΥΑ 44242/2361/1989 των Υπουργών Δημ. Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, διαδικασία σφράγισης η οποία ακολουθείται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 5 και 6 του ν. 1650/1986 μόνο στις περιπτώσεις καταγγελίας ή έγγραφου αιτήματος στον οικείο Δήμο και όχι στην περίπτωση συμμόρφωσης του τελευταίου με δικαστική απόφαση.

Κατά συνέπεια, η αναφορά της διαδικασίας σφράγισης, που ακολουθεί η Διοίκηση σε περίπτωση καταγγελίας ή αίτησης ενδιαφερόμενου, στο αιτιολογικό της υπ’ αρ. 2738/2014 απόφασης ΣτΕ, γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί από το δικαστήριο, εάν ο Δήμος σας έσφαλε ή όχι απορρίπτοντας σιωπηλά το αίτημα σφράγισης του “πολυκινηματογράφου” και όχι προκειμένου να διαταχθεί να εφαρμόσει όλη την διαδικασία της σφράγισης εξ αρχής, όπως στην περίπτωση της καταγγελίας.

Διαφορετική ερμηνεία θα έθετε εκποδών την αμετάκλητη και δέσμια για τη Διοίκηση και τους πολίτες κρίση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου αφού η τυπική (επί καταγγελίας) διαδικασία σφράγισης δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του ακινήτου να εγείρει αντιρρήσεις, πράγμα που δεν νοείται στην περίπτωση εκτέλεσης Δικαστικής Απόφασης και συμμόρφωσης της Διοίκησης με αυτή.

Κατά την αντίληψη του Δήμου Ηρακλείου – που συνδιασκέπτεται και προωθεί τις θέσεις των επίορκων και εμπλεκόμενων στις παράνομες αδειοδοτήσεις υπαλλήλων του οι οποίοι διατηρούν ακόμη τις θέσεις τους – το ΣΥΠΟΘΑ είναι αρμόδιο να κρίνει το διατακτικό της Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας!

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του ΣΥΠΟΘΑ, αγνόησαν προκλητικά την τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και προκειμένου να βλάψουν ανεπανόρθωτα οικονομικά και ηθικά την Επιχείρηση μας “Τεχνόπολις ΑΕ”, αποφασίζουν να παραπέμψουν – την εκ περιτροπής παρανόμως παρεπεμφθήσα από τον Δήμο Ηρακλείου υπόθεση στην υπηρεσία τους – χωρίς νομικό έρεισμα και δίχως η υπηρεσία τους να τελεί σε σχέση ιεραρχίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας παραπομπής, στο αναρμόδιο Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ!

Η Εταιρία μας δηλώνει ότι θα ασκήσει όλα τα Νόμιμα Δικαιώματα που της παρέχει ο Νόμος για να προστατευθεί από τις κατ’ εξακολούθηση παράνομες και καταχρηστικές πράξεις της διοίκησης και των οργάνων της ως προς την συμμόρφωση τους με την αμετάκλητη Απόφαση υπ’ αρ. 2738/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των Δικαιωμάτων μας.

Σχετικό έγγραφο:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Δείτε όλο το ιστορικό της υπόθεσης μας εδώ.


Ανακοίνωση σχετικά με “δημοσιεύματα” για ΣΥΠΟΘΑ στον τοπικό τύπο, Κυρ. 23 Ν/ριου ’14

Ανακοίνωση σχετικά με “δημοσιεύματα” για ΣΥΠΟΘΑ στον τοπικό τύπο, Κυρ. 23 Ν/ριου ’14

 

Είναι γνωστό ότι στο ΣΥΠΟΘΑ Ηρακλείου εκκρεμούν ενστάσεις κατά της σφράγισης των πολυκινηματογράφων της odeon Τάλως.

Υπέπεσαν στην αντίληψη μας δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) ότι το ΣΥΠΟΘΑ θα παραπέμψει την υπόθεση στο Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η «πληροφορία» αυτή δεν μπορεί να είναι ακριβής, καθόσον

α) δεν υπάρχει νομικό έρεισμα για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο διοικητικό όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων και

β) το ΣΥΠΟΘΑ και το ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεν τελούν μεταξύ τους σε σχέση ιεραρχίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας παραπομπής

Η διαρροή τέτοιων «πληροφοριών», συνοδευόμενων μάλιστα από σχόλια ότι έτσι δίδεται ο «πολυπόθητος χρόνος που ζητούσε η πλευρά Χούπαυλη», το μόνο που επιτυγχάνει είναι να υπονομεύει το κύρος του ΣΥΠΟΘΑ εμφανίζοντας τα μέλη του

α) σαν να αγνοούν την αμετάκλητη Απόφαση 2738/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας

β) σαν να μη γνωρίζουν τις διατάξεις που καλούνται να εφαρμόσουν και

β) σαν να θέλουν να «εξυπηρετήσουν» τα συμφέροντα της μιας πλευράς…..

 

Η Εταιρία μας δηλώνει ότι θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα που της παρέχει ο Νόμος.

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των δικαιωμάτων μας.

 

Σχετικό έγγραφο:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: Απόφαση


Σχετικά με την αμετάκλητη Απόφαση 2738/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σχετικά με την αμετάκλητη Απόφαση 2738/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ειδησεογραφία σχετική με την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την σφράγιση του παράνομου συγκροτήματος πολυκινηματογράφων Odeon Τάλως.

Για την ακριβή και υπεύθυνη ενημέρωση του λαού του Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής:

Με την τελεσίδικη απόφαση αριθ. 2738/2014 του Ε ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης των «Τεχνόπολις» και «Βιτσέντζος Κορνάρος» κατά του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την παράλειψη του τελευταίου να προβεί στην σφράγιση του ακινήτου στο οποίο λειτουργεί το παράνομο συγκρότημα πολυκινηματογράφων Odeon Τάλως, χρήση γης μη επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις (ΓΠΣ 1988, 2003).

Ακυρώνοντας την παράλειψη σφράγισης της χρήσης «πολυκινηματογράφου», στο ακίνητο επί των οδών Σ. Βενιζέλου, Μίνωος, Υακίνθου και Πελασγών, στην περιοχή «Καμίνια», το ΣτΕ αναπέμπει την υπόθεση στο Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί άμεσα στην οφειλόμενη ενέργεια, δηλαδή την σφράγιση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε τη σφράγιση του παράνομου πολυκινηματογράφου.

Δεν ζητεί από τον Δήμο να εκδώσει απόφαση σφράγισης αλλά να εκτελέσει την αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου άμεσα.

Το Δικαστήριο κατέληξε στην απόφαση αυτή επειδή η εφαρμογή του διοικητικού μέτρου της σφράγισης της παράνομης χρήσης ήταν υποχρεωτική για το Δήμο διότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου και όσα δέχθηκε η προηγούμενη 3064/2012 απόφαση του Δ ́ τμήματος αλλά και η 1792/2011 Ολ. ΣτΕ, στην περιοχή όπου βρίσκεται το επίδικο συγκρότημα, δεν επιτρέπονται κατά το νόμο χώροι συνάθροισης κοινού. Άλλωστε, το διοικητικό ζήτημα είναι διαφορετικό από το ζήτημα της επιβολής του διοικητικού μέτρου της σφράγισης καταστήματος, το οποίο λειτουργεί με χρήση γης απαγορευμένη από την πολεοδομική νομοθεσία.  Άλλωστε, η τελευταία απόφαση αριθ. 2738/2014 του Ε ́ Τμήματος έκρινε σύμφωνα και με την προηγηθείσα για την ίδια υπόθεση απόφαση αριθ. 1792/2011 της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Απομένει πλέον η άμεση συμμόρφωση του Δήμου Ηρακλείου με την εκτέλεση της απόφασης της σφράγισης των παράνομων κινηματογράφων.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες για τα όργανά του θα είναι βαρύτατες.

 

Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Εξώδικη δήλωση Τεχνόπολις προς τον Δήμο Ηρακλείου: αρχείο

Αναφορά – Αίτηση προς τον Πρ. του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου: αρχείο


Εξώδικη πρόσκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου για τη μη σφράγιση του παράνομου πολυκιν/φου odeon Τάλως σύμφωνα με την ΣτΕ 2738/2014

Εξώδικη πρόσκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου για τη μη σφράγιση του παράνομου πολυκιν/φου odeon Τάλως σύμφωνα με την ΣτΕ 2738/2014

 

Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωση του Τεχνόπολις προς τον Δήμο Ηρακλείου και την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης – Δ/νση Περ/ντος και Χ/κου Σχ/μου (ΣΥΠΟΘΑ)

Την Παρασκευή 10 Οκτ/ριου ’14 ο ιδιοκτήτης του Τεχνόπολις κατέθεσε Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωση προκειμένου να επισημάνει στη Δημοτική Αρχή ότι έχει περάσει ένας (1) μήνας από την κοινοποίηση της Απόφασης του ΣτΕ υπ’ αρ. 2738/2014 και δεν έχει ακόμη προβεί στο διατακτικό της άμεσης σφράγισης του παράνομου πολυκινηματογράφου της odeon Τάλως.

Η νέα Δημοτική Αρχή διατηρεί στις θέσεις τους και συνδιασκέπτεται με τους υπαλλήλους οι οποίοι ευθύνονται για τις παράνομες αδειοδοτήσεις, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη της την άμεση εφαρμογή της Απόφασης του Δικαστηρίου.

Δείχνει να αγνοεί και να παραβλέπει τη διαδικασία της άμεσης σφράγισης και δέχεται τις εισηγήσεις των παρανομούντων υπαλλήλων της.

Ανακοινώνει διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν νομικό υπόβαθρο με σκοπό να παραπλανήσει.

Η επιτροπή ΣΥΠΟΘΑ του αρθρ. 31 του Ν. 4030/2011 δεν έχει αρμοδιότητα σφράγισης παράνομων χρήσεων σε άδειες οι οποίες εξεδόθησαν από την πολεοδομία του Δήμου.

Η Απόφαση του Δικαστηρίου δίδει εντολή άμεσης σφράγισης στην Πολεοδομία του Δήμου που εξέδωσε τις παράνομες αδειοδοτήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη σφράγιση.

Δεν ζητεί από τον Δήμο να εκδώσει απόφαση σφράγισης αλλά να εκτελέσει την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου άμεσα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Εξώδικη δήλωση Τεχνόπολις προς τον Δήμο Ηρακλείου: αρχείο

Αναφορά – Αίτηση προς τον Πρ. του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου: αρχείο


EPANEK 2014-2020